کلیسا ایران سیاسی آمریکا فرانسه قرارداد

کلیسا: ایران سیاسی آمریکا فرانسه قرارداد تحریم ها آمریکایی اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی کجای دنیا سراغ دارید که مردم پول می‌دهند و پول می‌خرند؟/ بگیر و ببندها قیمت ارز را اوج می‌برد ، بهمنی

اکنون کشور ما به مدیریت منابع ارزی نیاز دارد چون درآمد ارزی ۵۱ میلیارد دلار و درآمد غیرنفتی ۴۷ میلیارد دلار است این یعنی کل درآمد ارزی کشور ۹۸ میلیارد دلار در ب

کجای دنیا سراغ دارید که مردم پول می‌دهند و پول می‌خرند؟/ بگیر و ببندها قیمت ارز را اوج می‌برد ، بهمنی

بهمنی: کجای دنیا سراغ دارید که مردم پول می دهند و پول می خرند؟/ بگیر و ببندها قیمت ارز را اوج می برد

عبارات مهم : بازار

اکنون کشور ما به مدیریت منابع ارزی نیاز دارد چون درآمد ارزی ۵۱ میلیارد دلار و درآمد غیرنفتی ۴۷ میلیارد دلار است این یعنی کل درآمد ارزی کشور ۹۸ میلیارد دلار در برابر واردات ۵۴ میلیارد دلاری هست. پرسش این است که ۴۴ میلیارد دلار مابقی چه می شود، این خود نشان می دهد که ما کمبود ارز نداریم.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه «ارز به وفور در کشور وجود دارد» گفت: اگر دولت جهت عرضه ارز مازاد بر ارز دولتی فکری نکند بازار عرضه زیرزمینی به وجود می آید.

محمود بهمنی در گفت وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه «مسائل ارزی را نباید امنیتی کرد» گفت: بگیر و ببندها قیمت ارز را اوج می برد لذا نباید پرسشها ارزی را امنیتی کرد چون امنیتی نیست و نخواهد بود.

کجای دنیا سراغ دارید که مردم پول می‌دهند و پول می‌خرند؟/ بگیر و ببندها قیمت ارز را اوج می‌برد ، بهمنی

وی افزود: دولت باید فکری به حال کسانی کند که علاوه بر ارز دولتی نیاز دارند، طبیعتا مردم در وقت سفر از ارز دولتی استفاده می کنند ولی به عنوان نمونه ممکن است آنها ۱۵۰۰ دلار نیاز داشته باشند بعد وظیفه آنها جهت گرفتن ۵۰۰ دلار مابقی چیست، بالاخره باید فکری به حال آنها کرد تا بازار دومی ایجاد نشود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اگر جهت این تقاضاها فکری نشود بازار عرضه زیرزمینی خواهد شد. قطعا اگر به مردم ارز آزاد ندهیم آنها به قیمت گران تر می خرند که باید از بروز این عنوان جلوگیری شود.

اکنون کشور ما به مدیریت منابع ارزی نیاز دارد چون درآمد ارزی ۵۱ میلیارد دلار و درآمد غیرنفتی ۴۷ میلیارد دلار است این یعنی کل درآمد ارزی کشور ۹۸ میلیارد دلار در ب

بهمنی با تاکید بر اینکه «ارز به میزان کافی و حتی به وفور در کشور وجود دارد» گفت: اکنون کشور ما به مدیریت منابع ارزی نیاز دارد چون درآمد ارزی ۵۱ میلیارد دلار و درآمد غیرنفتی ۴۷ میلیارد دلار است این یعنی کل درآمد ارزی کشور ۹۸ میلیارد دلار در برابر واردات ۵۴ میلیارد دلاری هست. پرسش این است که ۴۴ میلیارد دلار مابقی چه می شود، این خود نشان می دهد که ما کمبود ارز نداریم.

وی با بیان اینکه «ما دلواپس مواجهه با مردم هستیم» گفت: کجای دنیا را سراغ دارید که مردم پول می دهند و پول می خرند، این یعنی تقاضای مازاد بر نیاز وجود دارد. مردم به جای آنکه پول هایشان را در بانک سپرده گذاری کنند ارز خریداری می کنند و این باعث ایجاد بازار تقاضای مازاد ارز می شود، باید فکری به حال فکر ارزش پول کرد.

بهمنی با اشاره به زیاد کردن قیمت ارز در دوران ریاستش بر کل بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد، گفت: در آن وقت گزینه نظامی روی میز بود. بانک مرکزی و بانک ها تحریم بودند و نقل و انتقال پول و فلزات ممنوع بود. در آن وقت ارز در مقطعی به سه هزار تومان و بعد به سه هزار و ۶۰۰ تومان رسید، بعد از آن روی دو هزار و ۹۰۰ ماند چون تقاضای مردم کم کردن پیدا کرده بود. اکنون نیز باید به مردم اطمینان های مورد نیاز را جهت حفظ ارزش پول دهیم.

کجای دنیا سراغ دارید که مردم پول می‌دهند و پول می‌خرند؟/ بگیر و ببندها قیمت ارز را اوج می‌برد ، بهمنی

واژه های کلیدی: بازار | اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs