کلیسا ایران سیاسی آمریکا فرانسه قرارداد

کلیسا: ایران سیاسی آمریکا فرانسه قرارداد تحریم ها آمریکایی اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی سیگنال سکه به انتظارات

سیاست گذار پولی از طریق طرح پیش فروش سکه، با بهره گیری از منحنی نزولی بازدهی، یک علامت میانبر به انتظارات تورمی داد. این طرح علاوه بر اینکه از جذابیت بالایی جهت

سیگنال سکه به انتظارات

سیگنال سکه به انتظارات

عبارات مهم : بازار

سیاست گذار پولی از طریق طرح پیش فروش سکه، با بهره گیری از منحنی نزولی بازدهی، یک علامت میانبر به انتظارات تورمی داد. این طرح علاوه بر اینکه از جذابیت بالایی جهت سرمایه گذاران به علت قیمت بازدهی اوج برخوردار هست، به گونه ای تنظیم شده است که قیمت سود متناسب با دوره زمانی به صورت پلکانی کم کردن می یابد. در واقع در مرحله تازه با اقدامی سیاستی بازدهی از سمت کوتاه مدت به بلندمدت نزولی می شود تا تعدیل انتظارات را به دنبال داشته باشد. پیش از این به نظر می رسید طرح پیش فروش با نشانه جذب نقدینگی انجام می شد. سیاستی که در انجام آن البته موفق به نظر می رسد.

براساس آمارهای انتشار یافته از ابتدای طرح پیش فروش تاکنون، بیش از دو میلیون و ۹۱ هزار قطعه سکه پیش فروش شده است هست، این میزان پیش فروش سکه باعث شده است که رقمی حدود دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازارها جذب شود که البته بانک مرکزی باید منابع سود این طرح را جهت بازه های زمانی تامین کند، ولی در طرح تازه علاوه بر جذب نقدینگی، سیاست مدیریت انتظارات نیز دنبال می شود.

سیگنال سکه به انتظارات

در حال حاضر، در شرایطی که عملیات خرید و فروش ارز با چالش روبه رو شده است و قیمت سود بانک ها نیز به سطح قبلی بازگشته هست، بازار پیش فروش سکه، به عنوان یکی از مهم ترین گزینه های سرمایه گذاری محسوب می شود. استمرار رشد سرمایه گذاری و تقاضا در این بازار می تواند عمق آن را زیاد کردن دهد و حتی بستر را جهت ایجاد یک بازار متشکل پیش فروش فراهم آورد که در وقت التهاب بازارها، بانک مرکزی را در اجرای سیاست های نشانه گذاری شده است کمک کند. علاوه بر این، سیاست گذار می تواند از این شرایط جهت کشف قیمت تعادلی دلار نیز بهره ببرد. بررسی ها حاکی از آن است که در حال حاضر قیمت تعادلی دلار براساس شرایط قیمت پیش فروش سکه در بازه یک ماهه و قیمت طلای جهانی کمتر از ۵ هزار تومان است که البته این رقم بعد از کسر مالیات ارزش افزوده به حدود ۴ هزار و ۴۰۰ تومان خواهد رسید؛ رقمی که به سطح مدنظر سیاست گذار نزدیک است.

از سوی دیگر، قیمت بازدهی پیش فروش سکه در کوتاه مدت زیاد از بازه زمانی بلندمدت بوده و در نتیجه میزان بازدهی از یک روند نزولی تبعیت می کند. بررسی تجارت دیگر کشورها نشان می دهد که سیاست منحنی بازدهی نزولی، عمدتا از طریق بازار بدهی اجرایی می شود؛ ولی در شرایط کنونی بانک مرکزی این روش را از طریق کانال پیش فروش سکه انجام داده و تلاش کرده با کمرنگ شدن عملیات حراج سکه به عنوان سیاست مکمل، شرایط هیجانی را از بازار دور کند. کارشناسان معتقدند این روند اگر با گام های تکمیلی همراه شود، می تواند عنان انتظارات تورمی را در اختیار سیاست گذار قرار دهد. نخست آنکه جهت کنترل انتظارات تورمی، باید سیاست گذاری بانک مرکزی جهت عموم تشریح شود و دیپلماسی ارتباطی مناسب شکل گیرد.

سیاست گذار پولی از طریق طرح پیش فروش سکه، با بهره گیری از منحنی نزولی بازدهی، یک علامت میانبر به انتظارات تورمی داد. این طرح علاوه بر اینکه از جذابیت بالایی جهت

به عقیده کارشناسان، یکی از راه های کنترل انتظارات تورمی، بعد از نشانه گذاری مناسب از سوی بانک های مرکزی دنیا، تشریح پرسشها و سیاست های مدنظر تیم اقتصادی است که در نبود این ارتباط موثر، بازار شایعات و خبرهای ساختگی، فضای بازار را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین عنصر دیگر جهت کنترل انتظارات تورمی، اعتبار سیاست گذار بوده است که این اعتبار در گرو عملی شدن وعده های عنوان شده است به جامعه کسب می شود.

بررسی ها از قیمت های پیش فروش سکه حاکی از آن است که منحنی بازدهی آن از یک روند نزولی پیروی می کند، به این شکل که قیمت بازدهی در بازه زمانی کوتاه مدت زیاد بوده و به مرور از سطح قیمت کاسته می شود، روندی که علی رغم قیمت سود شیوه کنونی قیمت سپرده بانکی هست. در روش های دستوری بازارهای پول در تعیین قیمت بهره، بانک مرکزی منحنی بازده را به صورت نرمال یا صعودی در نظر می گیرد، به عبارت دیگر، تعیین قیمت سود بهره به شکل دستوری باعث عوض کردن در منحنی بازده خواهد شد. با این روند تورم مورد انتظار در سیستم پولی کشور نهادینه می شود. اگر روند قیمت بازدهی صعودی استمرار داشته باشد، نتیجه ای جز اوج نگه داشتن قیمت سود و رسوب تورم انتظاری در اقتصاد کشور حاصل نمی شود، ولی در حال حاضر سیاست گذار با بهره گیری از منحنی نزولی، در پیش فروش سکه تلاش کرده که عنان انتظارات تورمی را در اختیار گیرد.

جزئیات پیش فروش سکه

سیگنال سکه به انتظارات

بانک مرکزی در اطلاعیه شماره ۲خود، قیمت های پیش فروش سکه را در بازه های زمانی متفاوت منتشر کرد. بر این اساس قیمت سکه پیش فروش در بازه یک میلیون و ۱۶۰ هزار و یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان قرار گرفته است و بازه های زمانی پیش فروش سکه از یک ماهه تا دو ساله جهت سرمایه گذاران ارائه شده است هست. بانک مرکزی در این اطلاعیه تاکید کرده است: در جهت یکسان سازی قیمت ارز و به منظور همسان سازی بازار سکه به عنوان بازار همراستا با بازار ارز، امکان عرضه سکه به متقاضیان در تمام شعب بانک ملی کشور عزیزمان ایران و با سررسیدهای متفاوت به شرح جدول فراهم خواهد شد. از سوی دیگر، به منظور ایجاد امکانات زیاد جهت متقاضیان پیش خرید، ودیعه و نگهداری سکه های خریداری شده است بعد از سررسید (موعد تحویل) به صورت امانت نزد بانک ملی کشور عزیزمان ایران در صورت توافق بانک و خریدار نیز فراهم خواهد بود. علاوه بر این، در آینده نزدیک امکان جا به جایی و تبادل سکه های خریداری شده است از طریق کارت سکه تحویل شده است به متقاضیان به صورت الکترونیکی و از طریق دستگاه های خودپرداز بانک نیز میسر شده است و از این طریق خطرات ناشی از جا به جایی و نگهداری سکه نزد متقاضیان کم کردن خواهد یافت.

جذب نقدینگی از بازار

بانک ملی نیز در خبری آخرین آمار پیش فروش سکه را منتشر کرده هست. براساس آمارهای انتشار یافته در این گزارش تا روز چهارشنبه ۲۲ فروردین ماه بیش از دو میلیون و ۹۱ هزار قطعه سکه پیش فروش شده است هست. براساس گزارشی که صورت گرفته طی دو مرحله پیش فروش سکه در سال گذشته بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه سکه پیش فروش شد که از این تعداد، درخواست پیش فروش بیش از ۸۰۳ هزار قطعه سکه به صورت یک ساله بوده هست، همچنین در امسال نیز تا آخر ۱۹ فروردین ماه بیش از ۸۹۱ هزار قطعه به وسیله متقاضیان پیش خرید شده است که از این تعداد، پیش فروش حدود ۵۶۲ هزار قطعه سکه به صورت ۶ ماهه بوده است.

سیاست گذار پولی از طریق طرح پیش فروش سکه، با بهره گیری از منحنی نزولی بازدهی، یک علامت میانبر به انتظارات تورمی داد. این طرح علاوه بر اینکه از جذابیت بالایی جهت

بنابراین می توان بیان کرد که در مجموع یک میلیون و ۱۳۲ هزار قطعه سکه یک ساله و ۹۵۹ هزار قطعه به شکل شش ماهه پیش فروش شده است هست. محاسبات نشان می دهد که طرح پیش فروش سکه توانسته ۲ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان نقدینگی سرگردان را جذب کند که ادامه این روند می تواند بر پیش فروش اثر مثبت داشته باشد. لیکن بررسی ها نشان می دهد در شرایطی که خرید و فروش ارز با مسئله روبه رو بوده و همچنین قیمت سود سپرده های بانکی نیز به روال گذشته بازگشته هست، پیش فروش سکه با قیمت سود بالا، توجه بسیاری از سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است.

بازدهی نزولی در بازار

سیگنال سکه به انتظارات

اما با آمارهای انتشار یافته براساس قیمت تمام شده است می توان قیمت قیمت سود در بازه زمانی و قیمت سود موثر هر سال را حساب کرد. شیوه محاسبه به این شکل است که تفاضل قیمت آتی با مجموع قیمت پیش فروش و کارمزد خرید و فروش بر مجموع وجه تضمین جهت یک سکه و قیمت پیش فروش تقسیم می شود. این عدد رشد در هر بازه زمانی را منعکس می کند و با به دست آمدن قیمت سود در هر بازه زمانی می توان قیمت سود موثر هر سال را محاسبه کرد. بررسی ها نشان می دهد قیمت سود هر سال در این محاسبات به شکل منحنی بازده حاصل می شود. در اصطلاح رابطه بین وقت تا سررسید و بازدهی را ساختار زمانی بهره یا منحنی بازده عنوان می کنند. در صورتی که در یک مقطع زمانی قیمت های بازدهی جهت دوره های متفاوت را جهت یک ریسک مشابه به هم متصل می کنند که منحنی حاصل، منحنی بازده یا yield Curve نامیده می شود. بررسی ها نشان می دهد منحنی بازده سکه روند نزولی دارد که قیمت سود موثر یکساله جهت دوره یک ماهه رقم قابل توجهی بوده و این رقم به مرور جهت بازه های زمانی زیاد کم کردن می یابد. بهره گیری از منحنی بازده نزولی، در جهت تصمیم سیاست گذار جهت کم شدن قیمت تعادلی سود بوده که استمرار این روند می تواند قیمت سود را در بازار کنترل کند و همچنین جهت دهی جهت کنترل قیمت سکه باشد.

از سوی دیگر، بانک مرکزی می تواند با این سیاست انتظارات تورمی را نیز جهت دهی و قیمت بهره تعادلی بازار را براساس سیاست های خود تنظیم کند. در حال حاضر به علت سود اوج در کوتاه مدت این طرح با استقبال خوبی روبه رو شده است و در نتیجه با توجه به زیاد کردن تقاضا و عمیق تر شدن پیش فروش بازار، این روند می تواند بر بازار اثرگذار باشد. همچنین براساس آمارهای انتشار یافته و براساس فرمول مرسوم می توان قیمت ارز معادل را جهت هر سکه در نظر گرفت. در این محاسبه اگر میزان حق الضرب هر سکه ۱۵هزار تومان، قیمت اونس را ۱۳۴۰ دلار، وزن سکه را ۷.۳۲ گرم و وزن اونس را ۳۱.۱۰۳ گرم در نظر بگیریم در نتیجه می توان در دو سناریو قیمت تعادلی دلار را جهت سکه محاسبه کرد. در سناریو، نخست با در نظر گرفتن ۹ درصد مالیات ارزش افزوده و در سناریوی دوم نیز بدون در نظر گرفتن مالیات ارزش افزوده. در نتیجه این محاسبات نشان می دهد روند قیمت تعادلی ارز نیز نزولی در نظر گرفته شده است هست، البته در این محاسبات قیمت اونس جهت تمام بازه های زمانی یکسان در نظر گرفته شده است است و به همین علت این محاسبات نیز با خطای احتمالی به علت عوض کردن قیمت اونس مواجه خواهد بود. البته به علت متفاوت بودن عیار، سکه و اونس می توان این تغییرات را نیز لحاظ کرد، ولی قیمت تعادلی ارز در شرایط کنونی با لحاظ ارزش افزوده ۴ هزار و ۴۳۰ تومان خواهد بود. کارشناسان معتقدند بانک مرکزی علاوه بر سیاست های مدیریت انتظارات از طریق بازار سکه، باید گام های تکمیلی را نیز عملی کند. سیاست پیش فروش سکه می تواند علاوه بر یک گام انقباضی باعث تغییرات نرح بهره تعادلی در وقت شود که البته با کم رنگ شدن حراج کارگشایی از واکنش‌ها هیجانی در بازار جلوگیری کرده هست. ولی جهت اصلاح مدیریت انتظارات باید مدیریت ارتباطی سیاست گذار با عموم مردم نیز اصلاح یابد و در گام سوم، سیاست های بودجه ای جهت کم کردن فشار نقدینگی به بازارها و اقتصاد کشور اصلاح شود.

دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: بازار | سیاست | مرکزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs