کلیسا ایران سیاسی آمریکا فرانسه قرارداد

کلیسا: ایران سیاسی آمریکا فرانسه قرارداد تحریم ها آمریکایی اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار پزشکی روزانه شمار زیادی ویروس‌ بر زمین فرود می‌آیند

داشمندان پی برده‌اند که روزانه صدها میلیون ویروس بالای پایین‌ترین لایه جو جمع می‌شوند.

روزانه شمار زیادی ویروس‌ بر زمین فرود می‌آیند

روزانه شمار زیادی ویروس بر زمین فرود می آیند

عبارات مهم : ویروس

داشمندان پی برده اند که روزانه صدها میلیون ویروس بالای پایین ترین لایه جو جمع می شوند.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس اَلرت، از میان تمام میکروب های موجود در این سیاره، ویروس ها بیشترین فراوانی را دارند، و حدود میلیون ها میلیون ویروس تنها در اقیانوس ها هستند.

پیش از این، شرکت جنگلداری وزارت کشاورزی آمریکا اعلام کرده بود که هر سال بیش از یک تریلیون ویروس در هر متر مربع به زمین می رسند.

روزانه شمار زیادی ویروس‌ بر زمین فرود می‌آیند

“کرتیس ساتل” (Curtis Suttle)ویروس شناس دانشگاه “بریتیش کلمبیا” کانادا گفت: روزانه بیش از 800 میلیون ویروس در هر متر مربع از قسمت بالایی پایین ترین لایه جو تجمع می کنند.

وی افزود: تقریبا 20 سال پیش ما شروع کردیم تا ویروس های محیط های متفاوت جهان، که از لحاظ ژنتیکی مشابه هم بودند را پیدا کنیم.

داشمندان پی برده‌اند که روزانه صدها میلیون ویروس بالای پایین‌ترین لایه جو جمع می‌شوند.

ساتل و همکارانش می درخواست کردند بدانند که دقیقا چه تعداد ویروس به ارتفاع 2500 تا 3000 کیلومتری زمین انتقال یافته می شوند.

آنها دو گردآورنده را بر روی پلتفرم هایی در بالای پایین ترین لایه جو در رشته کوه سیرا نوادا، اسپانیا (منطقه ای تحت تاثیر یک کمربند غبار جهانی)، راه اندازی کردند.

آنها پی بردند که میلیون ها باکتری و میلیاردها ویروس در هر متر مربع در سطح تروپوسفر فرود می آیند.

روزانه شمار زیادی ویروس‌ بر زمین فرود می‌آیند

سرعت رسوب گذاری هر ویروس، 9 تا 461 بار زیاد از سرعت رسوب گذاری باکتری بودند.

این به این معنا نیست که اوضاع وخیم هست، بلکه ما به آسانی با آنها زندگی می کنیم.

داشمندان پی برده‌اند که روزانه صدها میلیون ویروس بالای پایین‌ترین لایه جو جمع می‌شوند.

آنها می توانند در انتقال هوا زنده بمانند، بنابراین این امکان وجود دارد که آنها بتواند بر اکو سیستم تازه تاثیر بگذارند.

اغلب ویروس ها، بیماری زا نیستند. شواهد اخیر نشان می دهد که آنها نقش مهمی درچرخه کربن اقیانوس دارند. هم چنین ویروس هایی بنام “باکتریوفاژها” (ویروس هایی که به باکتری ها حمله می کنند و آن ها را از بین می برند) وجود دارند که با کشتن باکتری های مضر به انسان ها کمک می کنند.

روزانه شمار زیادی ویروس‌ بر زمین فرود می‌آیند

این مطالعه در مجله “International Society for Microbial Ecology” انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: ویروس | باکتری | میلیون | باکتری | روزانه | اقیانوس | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs