کلیسا ایران سیاسی آمریکا فرانسه قرارداد

کلیسا: ایران سیاسی آمریکا فرانسه قرارداد تحریم ها آمریکایی اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار پزشکی کاهش عوارض جانبی درمان لوسمی حاد مغز استخوان با ژن درمانی

محققان در مطالعه‌ای تازه به بررسی استفاده از روش ویرایش ژن جهت کم کردن عوارض جانبی احتمالی درمان بیماری لوسمی حاد میلوئیدی به کمک سلول‌های CAR-T پرداختند. 

کاهش عوارض جانبی درمان لوسمی حاد مغز استخوان با ژن درمانی

کاهش عوارض جانبی درمان لوسمی حاد مغز استخوان با ژن درمانی

عبارات مهم : درمانی

محققان در مطالعه ای تازه به بررسی استفاده از روش ویرایش ژن جهت کم کردن عوارض جانبی احتمالی درمان بیماری لوسمی حاد میلوئیدی به کمک سلول های CAR-T پرداختند.

به گزارش مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جهت درمان AML به کمک سلول های CAR-T ، محققان مارکر CD۳۳ را روی سلول های توموری و هم سلول های بنیادی پیش ساز خونی مورد نشانه قرار می دهند. به این علت که این مارکر در سلول های نرمال نیز بیان می شود. این روش می تواند علاوه بر از بین بردن سلول های توموری موجب فوت سلول های نرمال نیز شده است و عوارض جانبی ایجاد کند.

جهت زیاد کردن کارایی درمان، محققان با کمک ویرایش ژن، ژن بیان کننده مارکر CD۳۳ را در سلول های نرمال از بین بردن کردند.

کاهش عوارض جانبی درمان لوسمی حاد مغز استخوان با ژن درمانی

مطالعات پیشین نشان داده است که از بین بردن این ژن هیچ اثر نامناسبی روی سلول های نرمال در مدل های حیوانی نمی گذارد. محققان این رویکرد را در مدل های موشی و میمون و همچنین سلول های انسانی در محیط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دادند و آن را موثر دانستند.

گام بعدی جهت محققان بررسی این روش در کارآزمایی های بالینی هست. برغم نتیجه های قابل توجه در آزمایشگاه، محققان خاطرنشان کردند که قصد دارند با احتیاط و دقت بالایی در مطالعات بالینی عمل کنند.

محققان در مطالعه‌ای تازه به بررسی استفاده از روش ویرایش ژن جهت کم کردن عوارض جانبی احتمالی درمان بیماری لوسمی حاد میلوئیدی به کمک سلول‌های CAR-T پرداختند. 

در همین راستا ستاد توسعه فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به منظور رشد هرچه زیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در کشور عزیزمان ایران فعالیت دارد.

واژه های کلیدی: درمانی | محققان | فناوری | درمان بیماری | سلول های بنیادی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs