کلیسا ایران سیاسی آمریکا فرانسه قرارداد

کلیسا: ایران سیاسی آمریکا فرانسه قرارداد تحریم ها آمریکایی اخبار سیاست خارجی

نتیجه های همه‌پرسی را به رسمیت نمی‌شناسیم و با کردها مذاکره نمی‌کنیم / حیدر العبادی

نخست وزیر عراق اعلام کرد، هرگز نتیجه های همه‌پرسی استقلال کردستان را به رسمیت نشناخته و با آن تعامل نخواهد کرد.  حیدر العبادی: نتیجه های همه ..

ادامه مطلب